изтощение

изтощение
същ. - умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изнуреност, изтощеност, съсипия, унилост
същ. - голямо усилие, пресилване, пренапрежение
същ. - изпразване, изчерпване, намаляване, изтощаване
същ. - обезсилване
същ. - апатит

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • истощание —   изтощение; унижение; снизхождение …   Църковнославянски речник

  • апатит — същ. умора, изтощение, отпадналост …   Български синонимен речник

  • безпомощност — същ. беззащитност, безизходност, безнадеждност, слабост, немощ, безсилие, изтощение, отпадналост, изнемощялост, липса на сили …   Български синонимен речник

  • безсилие — същ. слабост, немощ, отпадналост, изтощение, изнемощялост, изнуреност, посърналост същ. невъзможност, неспособност, безпомощност, беззащитност …   Български синонимен речник

  • голямо усилие — словосъч. пресилване, пренапрежение, преумора, изтощение словосъч. товар, бреме, изпитание, нещо непоносимо, наказание …   Български синонимен речник

  • изнемощение — същ. изнемощялост, отпадналост, слабост, безсилие, умора, изтощение, преумора, отмалялост, немощ, отслабване, изнуреност, унилост, посърналост, престарялост …   Български синонимен речник

  • изнемощялост — същ. изнемощение, отпадналост, слабост, безсилие, умора, изтощение, преумора, отмалялост, немощ, отслабване, изнуреност, унилост, посърналост, престарялост …   Български синонимен речник

  • изнуреност — същ. изтощение, умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изтощеност, съсипия, унилост …   Български синонимен речник

  • изпразване — същ. изчерпване, намаляване, изтощаване, изтощение същ. оголване, събаряне, разрушаване, демонтиране, разглобяване …   Български синонимен речник

  • изтощаване — същ. изпразване, изчерпване, намаляване, изтощение същ. отслабване, обезсилване, слабост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”